Road to

Olimpiade Geografi Internasional, Kyoto Japan Baca

Pengunjung Online

Terdapat 6 pengunjung dan tanpa member online

Statistik

227404
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu kemarin
Bulan ini
Bulan kemarin
Total
350
775
2179
221696
12857
17132
227404
IP: 54.204.66.38
Waktu: 2014-04-23 13:45:05

Medali Olimpiade

Mache

Ragam Ngoko

Ragam Ngoko

Ragam ngoko inggih meniko wujud ungah-ungguhing basa jawi kanthi ngginaaken tembung-tembungngoko. Mekaten ugi ater-ater, seselan, tuwinpanambangipun inggih ngoko. Ragam ngoko meniko kangge gineman antawisipun tiyang sepuh dhateng tiyang anem utawi tiyang ingkang kalenggahanipun inggil dhateng tiyang ingkang kalenggahanipun sangandhapipun. Ragam Ngoko ugi dipun angge dening pamicara kaliyan pamireng ingkang raket sanget pasrawunganipun. Ragam ngoko wonten warni kalih inggih meniko : (1) ngoko lugu tuwin (2) ngoko alus.

Cariyos Wayang Ramayana

Prabu dasara ratu negeri Ayodya kagungan garwa 3 inggih menika kosalya, sumitra, kekayi

Test

Bahasa Jawa

Login

Facebook Page